Deep Spirit

Peskočit navigaci

« potápěčské kurzy

Potápěč Junior

Chcete se věnovat potápění a ještě Vám nebylo 14 let? Ideální volbou pro vás je kurz Potápěč junior, který vás naučí správně používat potápěčskou výstroj, správnému pohybu pod vodní hladinou i respektu ke světu pod hladinou.

Charakteristika:

Potápěč způsobilý bezpečně a správně používat kompletní potápěčskou výstroj a vycvičený k potápění ve volné vodě v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby.

Oprávnění:

Potápět se ve volné vodě s držitelem kvalifikace nejméně Potápěč CMAS P** do malých hloubek (tímto potápěčem musí zároveň být zákonný zástupce doprovázeného, nebo jím pověřená osoba). Po absolvování celkem 10 ponorů ve volné vodě a dovršení věku 14 let se přihlásit k doškolení a přezkoušení na kvalifikační stupeň CMAS P*.

Vstupní požadavky:

 1. Minimální věk 12 let
 2. Lékařská prohlídka ne starší než tři měsíce
 3. Uplavat na hladině 200m bez základní potápěčské výstroje nebo jiných pomůcek
 4. Udržet se 5 minut na hladině (šlapáním vody a/nebo splýváním)

Požadavky k získání kvalifikačního stupně:

Vědomosti - uchazeč musí mít základní vědomosti:
 1. o vzájemném vztahu objemu a tlaku a jeho účinku na organismus a výstroj
 2. o anatomii a fyziologii člověka a o jejich ovlivnění pobytem pod vodou
 3. o účelu, funkci a vlastnostech potápěčské výstroje a o jejím správném používání
 4. o pravidlech bezpečného potápění
 5. o způsobech řešení krizových situací a o způsobech záchrany
 6. o zásadách resuscitace
Dovednosti - uchazeč musí být schopen:
 1. zkompletovat, používat a ošetřovat potápěčskou výstroj
 2. řídit svůj vztlak a svou polohu ve vodě
 3. vyrovnávat během ponoru tlak v dutinách
 4. bezpečně vstoupit do vody i vystoupit z vody, bezpečně se pohybovat pod vodou i na hladině
 5. zúčastnit se ponoru jako ukázněný člen potápěčské skupiny
Povinné úkony - uchazeč musí správně provést:
 1. přípravu, kompletaci a ustrojení potápěčské výstroje
 2. partnerskou kontrolu před vstupem do vody
 3. používání signálů pod vodou i na hladině
 4. Vstup do vody skokem nebo pádem, uplavání nejméně 100 m na hladině za použití základní výstroje. Zanoření se základní výstrojí a vylovení lehkého předmětu z hloubky 3 – 5 m spojené s uplaváním celkové vzdálenosti 10 – 15 m pod vodou.
 5. vyvážení na hladině i pod vodou pomocí kompenzátoru vztlaku
 6. vylití masky pod vodou
 7. vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky pod vodou
 8. uchopení ztracené plicní automatiky pod vodou
 9. po simulaci nedostatku vzduchu zahájit s partnerem společné dýchání z alternativního zdroje vzduchu a při této činnosti se vynořit
 10. uplavání nejméně 100m na hladině v kompletní výstroji při dýchání pomocí dýchací trubice
 11. odložení zátěže na hladině
 12. ošetření výstroje po ponoru

Podmínkou udělení kvalifikace Potápěč Junior SPČR je absolvování nejméně 5 ponorů ve volné vodě do malých hloubek s instruktorem.

Cena kurzu: 8 700,-Kč

Cena zahrnuje:

 1. Teoretickou přípravu
 2. Zapůjčení výstroje
 3. Učební texty a tabulky
 4. Ponory v chráněném vodním prostoru (bazén, mělká laguna)
 5. 6 ponory na volné vodě
 6. Potápěčský deník
 7. Plastovou mezinárodně platnou kartu

Přihláška do kurzu


Nahoru