Deep Spirit

Peskočit navigaci

« potápěčské kurzy

Potápěč s doprovodem

Chcete se potápět v příznivých povětrnostních podmínkách, v teplých mořích plných barev a života, pouze do malých hloubek, které nevyžadují dekompresní zastávky? Chcete být členem potápěčské skupiny, kterou vždy bude vést zkušený vedoucího potápěč? Potom zvolte kurz Potápěč s doprovodem.

Charakteristika:

Potápěč způsobilý bezpečně a správně používat kompletní potápěčskou výstroj a vycvičený k potápění ve volné vodě v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče.

Oprávnění:

Potápět se ve volné vodě v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče do hloubky maximálně 12 m. Provádět ponory, které nevyžadují dekompresní zastávky. Potápět se pouze za dobrých přírodních podmínek a s odpovídajícím zajištěním na hladině.

Vstupní požadavky:

 1. Minimální věk 12 let
 2. Lékařská prohlídka ne starší než tři měsíce
 3. Uplavat na hladině 50 m bez základní potápěčské výstroje nebo jiných pomůcek
 4. Udržet se 5 minut na hladině (šlapáním vody a/nebo splýváním)

Požadavky k získání kvalifikačního stupně:

Vědomosti - uchazeč musí mít základní vědomosti:
 1. o vzájemném vztahu objemu a tlaku a jeho účinku na organismus a výstroj
 2. o anatomii a fyziologii člověka a o jejich ovlivnění pobytem pod vodou
 3. o účelu, funkci a vlastnostech potápěčské výstroje a o jejím správném používání
 4. o pravidlech bezpečného potápění
 5. o způsobech řešení krizových situací a o způsobech záchrany
Dovednosti - uchazeč musí být schopen:
 1. zkompletovat, používat a ošetřovat potápěčskou výstroj
 2. řídit svůj vztlak a svou polohu ve vodě
 3. vyrovnávat během ponoru tlak v dutinách
 4. bezpečně vstoupit do vody i vystoupit z vody, bezpečně se pohybovat pod vodou i na hladině
 5. zúčastnit se ponoru jako ukázněný člen potápěčské skupiny
Povinné úkony - uchazeč musí správně provést:
 1. přípravu, kompletaci a ustrojení potápěčské výstroje
 2. partnerskou kontrolu před vstupem do vody
 3. používání signálů pod vodou i na hladině
 4. vyvážení na hladině i pod vodou pomocí kompenzátoru vztlaku
 5. vylití masky pod vodou
 6. vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky pod vodou
 7. uchopení ztracené plicní automatiky pod vodou
 8. po simulaci nedostatku vzduchu dýchat z partnerova alternativního zdroje vzduchu
 9. odložení zátěže na hladině
 10. ošetření výstroje po ponoru

Podmínkou udělení kvalifikace Potápěč s doprovodem je absolvování nejméně 2 ponorů ve volné vodě do malých hloubek s instruktorem.

Cena kurzu: 6 500,-Kč

Cena zahrnuje:

 1. Teoretickou přípravu
 2. Zapůjčení výstroje
 3. Učební texty a tabulky
 4. Ponor v chráněném vodním prostoru (bazén, mělká laguna)
 5. 2-3 ponory na volné vodě
 6. Potápěčský deník
 7. Plastovou mezinárodně platnou kartu

Přihláška do kurzu


Nahoru