Deep Spirit

Peskočit navigaci

« potápěčské kurzy

Potápěč CMAS P*

Chcete se věnovat potápění? Kurz potápěč CMAS s jednou hvězdou (P1) je ideálním vstupem do světa pod hladinou. Naučí vás správnému používání výstroje, správnému pohybu pod vodou. Umožní vám stát se členem potápěčského týmu, který je schopen řešit krizové situace, respektovat zákonitosti pobytu pod hladinou a dle svých možností chránit životní prostředí.

Charakteristika:

Samostatný potápěč.

Oprávnění:

Potápět se ve volné vodě s držiteli kvalifikací Potápěč CMAS P* a/nebo Potápěč CMAS P** do hloubky maximálně 20 m, v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče nebo instruktora i do hloubek přes 20 m.

Provádět ponory, které nevyžadují dekompresní zastávky.

Potápět se pouze za dobrých přírodních podmínek a s odpovídajícím zajištěním na hladině.

Účastnit se vybraných specializačních kurzů.

Vstupní požadavky:

 1. Minimální věk 14 let
 2. Lékařská prohlídka ne starší než tři měsíce
 3. Uplavat na hladině 200m bez základní potápěčské výstroje nebo jiných pomůcek
 4. Udržet se 5 minut na hladině (šlapáním vody a/nebo splýváním)

Požadavky k získání kvalifikačního stupně:

Vědomosti - uchazeč musí mít základní vědomosti:
 1. o vzájemném vztahu objemu a tlaku a jeho účinku na organismus a výstroj
 2. o anatomii a fyziologii člověka a o jejich ovlivnění pobytem pod vodou
 3. o příčinách, projevech a následcích nemocí a úrazů spojených s potápěním a o jejich prevenci
 4. o účelu, funkci a vlastnostech potápěčské výstroje a o jejím správném používání
 5. o pravidlech bezpečného potápění a o plánování ponorů
 6. o používání potápěčských počítačů a dekompresních tabulek při jednoduchých i při opakovaných ponorech
 7. o způsobech řešení krizových situací a o způsobech záchrany
 8. o zásadách první pomoci včetně resuscitace a používání soupravy k poskytování kyslíku
Dovednosti - uchazeč musí být schopen:
 1. zkompletovat, používat a ošetřovat potápěčskou výstroj
 2. řídit svůj vztlak a svou polohu ve vodě
 3. vyrovnávat během ponoru tlak v dutinách
 4. bezpečně vstoupit do vody i vystoupit z vody, bezpečně se pohybovat pod vodou i na hladině
 5. jednoduché navigace pod vodou
 6. zúčastnit se ponoru jako ukázněný člen potápěčské skupiny
 7. zachránit se v krizových situacích a poskytnout základní pomoc partnerovi
Povinné úkony - uchazeč musí správně provést:
 1. přípravu, kompletaci a ustrojení potápěčské výstroje
 2. partnerskou kontrolu před vstupem do vody
 3. používání signálů pod vodou i na hladině
 4. Vstup do vody skokem nebo pádem, uplavání nejméně 100 m na hladině za použití základní výstroje. Zanoření se základní výstrojí a vylovení lehkého předmětu z hloubky 3 – 5 m spojené s uplaváním celkové vzdálenosti 10 – 15 m pod vodou.
 5. vstup do vody a výstup z vody za různých podmínek (pláž, strmý břeh, člun apod.) nebo při simulaci těchto podmínek. Odložení zátěže a dýchacího přístroje na hladině
 6. vyvážení na hladině i pod vodou pomocí kompenzátoru vztlaku a řízený výstup pomocí kompenzátoru vztlaku
 7. sejmutí, nasazení a vylití masky pod vodou, dýchání z plicní automatiky pod vodou bez masky po dobu 1 minuty
 8. vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky pod vodou
 9. uchopení ztracené plicní automatiky pod vodou
 10. po simulaci nedostatku vzduchu zahájit s partnerem společné dýchání z alternativního zdroje vzduchu a při této činnosti se vynořit - úkon je nutno provést opakovaně, aby uchazeč prokázal schopnost společného dýchání jak při použití alternativního zdroje vzduchu, tak při střídání jedné plicní automatiky
 11. vynesení partnera pomocí kompenzátoru vztlaku a jeho tažení po hladině na vzdálenost 10 – 15m (oba potápěči jsou v kompletní výstroji)
 12. odložení a nasazení zátěže pod vodou
 13. uplavání nejméně 200 m na hladině v kompletní výstroji při dýchání pomocí dýchací trubice
 14. předvedení resuscitace
 15. ošetření výstroje po ponoru

Podmínkou udělení kvalifikace CMAS P* je absolvování nejméně 5 ponorů ve volné vodě s instruktorem, z toho první nejméně 3 ponory do malých hloubek a zbývající nejméně 2 ponory do hloubek 15-20m. Za jediný den je možno započítat nejvýše tři ponory.

Cena kurzu: 9 500,-Kč

Cena zahrnuje:

 1. Teoretickou přípravu
 2. Zapůjčení výstroje
 3. Učební texty a tabulky
 4. Ponory v chráněném vodním prostoru (bazén, mělká laguna)
 5. 6 ponorů na volné vodě
 6. Potápěčský deník
 7. Plastovou mezinárodně platnou kartu

Přihláška do kurzu


Nahoru