Deep Spirit

Peskočit navigaci

« potápěčské kurzy

Potápěč CMAS P**

Potápíte se a chtěli byste se ve svých dovednostech zdokonalit? Chtěli byste se dozvědět více o teorii potápění, či technice. Chtěli byste se účastnit ponorů, které vyžadují stupňovitou dekompresi? Chtěli byste se přihlásit do kurzu potápění s nitroxem? Kurz potápěč CMAS se dvěma hvězdami (P2) je pro vás vstupem do potápění bez omezujících příkazů. Úspěšným absolvováním kurzu se stanete respektovaným členem potápěčských buddy teamů.

Charakteristika:

Plně vycvičený potápěč.

Oprávnění:

 1. potápět se ve volné vodě s držiteli nejméně stejné kvalifikace (Potápěč CMAS P**)
 2. potápět se ve volné vodě s držiteli kvalifikace Potápěč CMAS P* do hloubky maximálně 20 m
 3. Jako zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba se potápět ve volné vodě s držitelem kvalifikace Potápěč Junior SPČR do malých hloubek
 4. vykonávat funkci jistícího potápěče nebo návodčího
 5. účastnit se vybraných specializačních kurzů.

Vstupní požadavky:

 1. minimální věk 15 let
 2. uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně CMAS P* nebo potápěčské kvalifikace jiného systému určené SPČR
 3. lékařská prohlídka ne starší než 1 rok

Požadavky k získání kvalifikačního stupně:

Vědomosti - uchazeč musí mít základní vědomosti:

CMAS P* doplněné o hlubší znalosti:

 1. potápěčské fyziky, anatomie a fyziologie
 2. příčin, projevů a následků nemocí a úrazů spojených s potápěním a jejich prevence
 3. používané potápěčské výstroje a principů její konstrukce
 4. správného plánování ponorů včetně volby místa, plánu spotřeby vzduchu, plánu dekompresního postupu a řešení případné krizové situace
 5. zásad orientace při potápění
 6. zásad nočního potápění
 7. zásad záchrany tonoucích a způsobů resuscitace
 8. zásad poskytování kyslíku v rámci první pomoci
Dovednosti - kromě dovedností vyžadovaných pro kvalifikační stupeň CMAS P* musí být uchazeč schopen:
 1. správně používat potápěčskou výstroj za různých podmínek
 2. vyřešit vzniklou krizovou situaci a zachránit sebe i partnera
 3. používat potápěčský počítač
 4. používat dekompresní tabulky v plném rozsahu
 5. provést stupňovitou dekompresi
 6. používat dekompresní bójku
 7. používat kompas k orientaci pod vodou
 8. uskutečnit noční ponor
Povinné úkony - uchazeč musí správně provést
 1. skok do vody s maskou a dýchací trubicí v ruce, jejich nasazení a vylití pod vodou
 2. uplavání vzdálenosti 800 m se základní výstrojí na hladině s následujícím zanořením do hloubky 3 - 5 m a uplaváním vzdálenosti 10 m v této hloubce
 3. uplavání vzdálenosti 600 m na hladině v kompletní výstroji, z toho 500 m při dýchání pomocí dýchací trubice a 100 m v poloze naznak bez použití dýchací trubice nebo plicní automatiky
 4. sejmutí, nasazení a vylití masky ve střední hloubce, vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky ve střední hloubce, dýchání z plicní automatiky bez masky ve střední hloubce po dobu 1 minuty
 5. po výdechu a signálu o nedostatku vzduchu ve střední hloubce uplavat 2 - 5 m k partnerovi a za střídání jedné plicní automatiky předvést řízený výstup
 6. vynést partnera ze střední hloubky pomocí kompenzátoru vztlaku a táhnout jej po hladině na vzdálenost 25 m
 7. předvést použití dekompresní bójky ve volné vodě
 8. absolvovat noční ponor
 9. odečíst azimut zadaného cíle ve vzdálenosti 30 m, v kompletní výstroji se zanořit a pod vodou bez vynoření plavat k tomuto cíli
 10. uvázat dračí smyčku, lodní smyčku, plochou spojku (ambulanční uzel), škotovou spojku, osmičkové poutko a předvést použití karabin
 11. předvedení resuscitace
 12. kompletní naplánování opakovaného ponoru včetně spotřeby vzduchu, dekompresních zastávek a plánu řešení krizové situace

Cena kurzu: 6 500,-Kč

Cena zahrnuje:

 1. Teoretická příprava
 2. Učební materiály a tabulky
 3. 4 ponory (volná voda zatopený důl Barbora u Oldřichova), po domluvě je za příplatek možné absolvovat ponory v moři (minimálně jeden ponor bude uskutečněn ve sladké vodě!)
 4. Plastovou mezinárodně platnou kartu

Povinná výbava:

 1. Kompletní potápěčská výstroj
 2. Potápěčský kompas
 3. Deko bójka
 4. Hlavní a záložní světlo, případně stroboskop či chemické světlo
 5. Potápěčský počítač, nebo přístroje pro měření času a hloubky
 6. Úvaz s karabinou
 7. Plastové dekompresní tabulky
 8. Poznámková tabulka

Přihláška do kurzu


Nahoru