Deep Spirit

Peskočit navigaci

« potápěčské kurzy

Potápěč CMAS P***

Jste zkušeným potápěčem, který by chtěl zastávat pozici vedoucího potápěče? Chcete pomáhat při výcviku nových potápěčů, nebo byste se rád stal instruktorem potápění? Kurz na potápěčský stupeň potápěč CMAS se třemi hvězdami vám dá velmi podrobné informace o všech zákonitostech pobytu pod vodou, naučí vás vést skupiny potápěčů různých kvalifikačních stupňů, prověří vaše výborné potápěčské dovednosti v náročných podmínkách, prověří bezchybné zvládnutí krizových situací, dá vám základy obsluhy vysokotlakých kompresorů i základy vedení malého plavidla.

Charakteristika:

Vedoucí potápěč.

Oprávnění:

 1. potápět se ve volné vodě s držiteli všech kvalifikačních stupňů
 2. doprovázet držitele kvalifikace Potápěč s doprovodem při potápění ve volné vodě do hloubky maximálně 12m
 3. doprovázet držitele kvalifikace CMAS P* při potápění ve volné vodě do hloubek přes 20m
 4. vykonávat funkci vedoucího potápěče
 5. pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku (nesmí však hodnotit vědomosti či dovednosti cvičenců ani je těmto vědomostem a dovednostem učit)
 6. účastnit se vybraných specializačních kurzů

Vstupní požadavky:

 1. minimální věk 18 let
 2. lékařská prohlídka ne starší jednoho roku
 3. uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně CMAS P** nebo potápěčské kvalifikace jiného systému určené SPČR
 4. uchazeč musí doložit své zkušenosti z potápění:
  1. v noci
  2. za snížené viditelnosti (méně než 2 m)
  3. do velkých hloubek (přes 30 m)
  4. spojeného s navigací pod vodou

Požadavky k získání kvalifikačního stupně:

Vědomosti - uchazeč musí mít důkladné vědomosti o všem, co je vyžadováno na kvalifikační stupeň CMAS P**, a to i pro potápění do velkých hloubek, a dále pak vědomosti:
 1. o oprávněních držitelů kvalifikací Potápěč s doprovodem, Potápěč Junior SPČR, Potápěč CMAS P* a Potápěč CMAS P**
 2. o posuzování a výběru potápěčů pro sestavování dvojic (trojic)
 3. o zásadách a praktickém využití orientace pod vodou
 4. o zásadách hledání, vyzvedávání a přemisťování předmětů pod vodou
 5. o zásadách plánování a organizace potápěčské akce většího rozsahu
 6. o zásadách výběru místa pro potápění podle mapy, přílivových tabulek a povětrnostních podmínek
 7. o základech plavby s malými plavidly na moři s ohledem na potápění
 8. o zásadách obsluhy vysokotlakého kompresoru
Dovednosti - kromě dovedností vyžadovaných pro kvalifikační stupeň CMAS P** musí být uchazeč schopen:
 1. řádně naplánovat ponor skupiny potápěčů ze břehu i z plavidla
 2. obsluhovat vysokotlaký kompresor při plnění lahví dýchacích přístrojů
 3. vyřešit vzniklou krizovou situaci, zachránit sebe i partnera ze středních hloubek
 4. poskytnout první pomoc včetně podávání kyslíku
Povinné úkony - uchazeč musí správně provést:
 1. zanoření se základní výstrojí a vynesení značky z hloubky 10 m
 2. uplavání vzdálenosti 100m na hladině se základní výstrojí v časovém limitu do 2 minut, po němž následuje 20 sekundový ponor, vynoření, nejvýše 10 sekundový pobyt na hladině a ponor do hloubky 3m. Poslední ponor je spojen s vynesením makety tonoucího a s jejím tažením po hladině na vzdálenost 50m
 3. uplavání vzdálenosti 1000 m na hladině v kompletní výstroji
 4. odečíst azimut zadaného cíle ve vzdálenosti 50m, v kompletní výstroji se zanořit a pod vodou bez vynoření doplavat k tomuto cíli s tolerancí ± 2,5m
 5. práci s lanem, karabinami a vázání uzlů pod vodou v hloubce 20 – 30m
 6. přemístění či vyzvednutí předmětu o hmotnosti 5 - 10kg pomocí zvedacího vaku
 7. vynesení partnera z hloubky 20 – 30m pomocí kompenzátoru vztlaku a jeho tažení po hladině na vzdálenost 50m
 8. předvedení poskytování kyslíku v rámci první pomoci
 9. vyřešení zadaných dekompresních příkladů
 10. kompletní naplánování opakovaného ponoru skupiny potápěčů včetně plánu spotřeby vzduchu, dekompresního postupu a plánu řešení krizové situace

Povinné úkony pod vodou (s výjimkou bodu 4.) musí uchazeč absolvovat v doprovodu instruktora s kvalifikací nejméně CMAS I**.

Do udělení kvalifikace CMAS P*** musí uchazeč:

 1. Uskutečnit nejméně 60 ponorů ve volné vodě, z toho nejméně 30 v náročnějších podmínkách. Za takové podmínky se považují:
  1. viditelnost menší než 2m
  2. proud o rychlosti přes 0,25 m/s
  3. teplota vody pod 10 °C
  4. hloubky přes 30 m
 2. Získat osvědčení z poskytování resuscitace.

Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných zkouškách písemně nebo ústně. Výcvik vede, hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P*** uděluje instruktor.

Cena kurzu: 10 000,-Kč

Cena zahrnuje:

 1. Teoretická příprava
 2. Učební texty a tabulky
 3. 3 ponory na volné vodě se zaměřením na vedení skupiny potápěčů
 4. plastovou mezinárodně platnou kartu

Povinná výbava:

 1. Kompletní potápěčská výstroj
 2. Potápěčský kompas
 3. Deko bójka
 4. Hlavní a záložní světlo, případně stroboskop či chemické světlo
 5. Potápěčský počítač, nebo přístroje pro měření času a hloubky
 6. Úvaz s karabinou
 7. Plastové dekompresní tabulky
 8. Poznámková tabulka

Přihláška do kurzu


Nahoru